Ajaran Sesat Syiah


image

Akidah Sesat Syiah yang dianuti rakyat Iran…..sedang menyusup masuk ke Malaysia….

Comments are closed.

%d bloggers like this: